Marifonie


logo opleider
Prijs: € 103,31
Deelnemers: 2-10

Inleiding

De marifoon is een communicatiemiddel voor het maritieme radioverkeer ten behoeve van de zee-, binnen- en recreatievaart. De marifoon is een belangrijk communicatiemiddel aan boord. Steeds meer sluis- en brugwachters verwachten dat u de marifoon uitluistert. Ook bij het zoeken van een ligplaats in een jachthaven is de marifoon een handig hulpmiddel. En dan hebben we het nog niet eens over het zeer belangrijke nood-, spoed- en veiligheidsverkeer!

Doelgroep

Voor de marifoon is een vergunning vereist die men kan verkrijgen wanneer men beschikt over het getuigschrift Basiscertificaat Marifonie (BCM). Het basiscertificaat marifonie is voor laag vermogen zenden (standaard marifoon binnenwateren).

Resultaat

Sinds 1 januari 1985 is een examen verplicht gesteld ter verkrijging van het certificaat voor de bediening van een marifoon aan boord van (plezier)vaartuigen. Op een schip, voorzien van een marifoon, moet tenminste één persoon aan boord zijn die in het bezit is van zo'n bedieningscertificaat. De overige opvarenden mogen onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de bezitter van het certificaat de marifoon bedienen. 

Inhoud

De kandidaten voor het Basiscertificaat Marifonie worden getoetst op hun theoretische kennis van:

  • De radiovoorschriften, zoals de nood- en aanroepprocedures
  • Het gebruik van de marifoonkanalen
  • De technische eisen waaraan de marifooninstallatie moet voldoen

 

Klantwaardering

Docent/Trainer 7,1
Inhoud 7,5
Locatie 8
Materialen 6,5
Organisatie 8
Eindoordeel 7,4